Головна

ТОВ «ІНЖУР КЕПІТАЛ»

ТОВ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» є професійним учасником ринків капіталу. Працює на фондовому ринку з 2010 року. Має наступні ліцензії: професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, ліцензія для здійснення депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи.

Наявність ліцензій дозволяє ТОВ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» надавати клієнтам повний комплекс послуг для проведення угод на фондовому ринку України.

ПОСЛУГИ

ТОВ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» спеціалізується на наступних послугах:

1) операції купівлі-продажу цінних паперів:

Ми працюємо з усіма видами цінних паперів і укладаємо за дорученням клієнтів договори купівлі-продажу акцій, облігацій, векселів, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів.

2) операції РЕПО з цінними паперами:

Операція РЕПО – операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотнього їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь узгодженою ціною, яка здійснюється на основі єдиного договору РЕПО.

3) депозитарні послуги:

ТОВ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» надає послуги з відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах:
• Відкриття / закриття рахунку в цінних паперах;
• Зарахування / списання цінних паперів;
• Блокування / розблокування цінних паперів;
• Надання виписки про стан рахунку в цінних паперах, а також виписки про операції з цінними паперами.

ДОКУМЕНТИ

Інформація для клієнтів та депонентів

КОНТАКТИ

Україна, 03150,
м. Київ, вул.Казимира Малевича, 86 П, офіс 320

тел: +380 67 201-06-20