Головна

ТОВ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ»

ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» є професійним учасником фондового ринку. Працює на ринку з 2010 року. Має всі можливі ліцензії для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: дилерської діяльності, брокерської діяльності, андеррайтингу та управління цінними паперами, а також має ліцензію для здійснення депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи.

Крім перерахованих вище ліцензій виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» має Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, видану Національним банком України, що дозволяє проводити операції купівлі-продажу цінних паперів з нерезидентами, а також проводити розрахунки за цінні папери в іноземній валюті.

Наявність такої кількості ліцензій дозволяє ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» надавати клієнтам повний комплекс послуг для проведення угод на ринку цінних паперів України.

ПОСЛУГИ

ТОВ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ» спеціалізується на наступних послугах:

1) операції купівлі-продажу цінних паперів:

Ми працюємо з усіма видами цінних паперів і укладаємо за дорученням клієнтів договори купівлі-продажу акцій, облігацій, векселів, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів.

2) операції РЕПО з цінними паперами:

Операція РЕПО – операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотнього їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь узгодженою ціною, яка здійснюється на основі єдиного договору РЕПО.

3) депозитарні послуги:

ТОВ «АЙ ПІ СЕКЬЮРІТІЗ» надає послуги з відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах:
• Відкриття / закриття рахунку в цінних паперах;
• Зарахування / списання цінних паперів;
• Блокування / розблокування цінних паперів;
• Надання виписки про стан рахунку в цінних паперах, а також виписки про рух цінних паперів на рахунку.

4) послуги емітентам цінних паперів щодо розкриття інформації на фондовому ринку:

В рамках даного напрямку ми заощадимо Ваш час і візьмемо на себе обов’язок щодо розкриття інформації про діяльність вашого підприємства, яке передбачено Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р № 2826.
В рамках договору про надання консультаційних послуг з нашою компанією, фахівці ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» здійснюють:
• Консультування з питань, пов’язаних зі звітністю і ситуацією на фондовому ринку України;
• Методичну допомогу при складанні фінансової частини звіту емітента цінних паперів;
• Збір інформації для складання особливої ​​інформації;
• Збір інформації для підготовки регулярної квартальної інформації, її редагування;
• Збір інформації для підготовки регулярної річної інформації, її редагування, перевірку інформації на предмет відповідності аудиторського висновку щодо річної фінансової звітності;
• Формування електронної частини особливої ​​інформації та регулярної (квартальної та річної) інформації, перевірку взаємопов’язаних параметрів;
• Супровід розгляду особливої ​​та регулярної інформації про емітента цінних паперів в НКЦПФР протягом усього необхідного часу (врегулювання претензій з боку НКЦПФР, в разі їх виникнення);
• Подача особливої ​​та регулярної (квартальної та річної) інформації в НКЦПФР;
• Організація друку регулярної та особливої ​​інформації емітента в друкованому виданні (послуги друку оплачуються окремо згідно рахунків, виставлених друкованим виданням);
• Розміщення особливої ​​та регулярної інформації про емітента цінних паперів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua).
.

ДОКУМЕНТИ

КОНТАКТИ

Україна, 03150,
м. Київ, вул.Казимира Малевича, 86 П, офіс 320